Woon en zorgcentrum DE FOYER

A A A

Het Broederhuis is een voorziening met Christelijke inspiratie maar staat open voor iedereen.

De beheersinstantie vraagt aan de bewoner om het religieuze karakter van deze voorziening te respecteren.

In het Broederhuis bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de eucharistievieringen en de gebed- en bezinningsmomenten van de broedergemeenschap.