Angst om te vallen treft één op twee ouderen Week van de Valpreventie

Ouderen met valangst hebben meer kans om te vallen. Meer dan de helft van de ouderen die al eens gevallen zijn, heeft valangst. Zelfs bij ouderen die nog nooit gevallen zijn, heeft 30 tot 50% angst om te vallen. De Week van de Valpreventie, die loopt van 22 tot en met  28 april 2019, roept ouderen op om valangst bespreekbaar te maken.

Daar is nood aan, want een derde van de Vlaamse 65-plussers valt minstens één keer per jaar. Dit aantal is dubbel zo hoog bij bewoners in woonzorgcentra. Valincidenten kunnen gepaard gaan met letsels zoals heupbreuken. 40% van de patiënten overlijdt binnen de 12 maanden na een val met een heupbreuk.
“Valangst zorgt ervoor dat ouderen net meer risico lopen om te vallen”, zegt professor Koen Milisen, voorzitter van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen.

“De angst om te vallen kan namelijk zo groot zijn dat de oudere minder gaat bewegen, waardoor de spierkracht en het evenwicht afnemen. Hierdoor zal de oudere een ander stappatroon hanteren, waardoor de kans op een val net toeneemt. Zoals het gezegde luidt: rust roest.”
Door valangst komen ouderen vaak in een negatieve spiraal terecht. Door minder te bewegen worden ze steeds afhankelijker van anderen. Hun zelfvertrouwen daalt en ze nemen minder vaak deel aan sociale activiteiten. Dit vergroot de kans op vereenzaming, depressie en verminderde levenskwaliteit.

Praten over valangst

“Om uit deze negatieve spiraal te geraken, adviseren we ouderen om over hun angst of bezorgdheid te praten, bijvoorbeeld met familie of vrienden, of indien nodig met de verpleegkundige of huisarts,” adviseert professor Milisen. “Verder raden we ouderen aan  om ondanks de angst om te vallen toch in beweging te blijven. Regelmatige beweging of een specifiek oefenprogramma bij de kinesitherapeut kunnen meer houvast geven.”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Door valangst bespreekbaar te maken, kan er naar oplossingen worden gezocht voor situaties waarbij de oudere angst heeft om te vallen. De oudere kan bijvoorbeeld aan de buschauffeur vragen om te wachten met vertrekken tot hij neerzit, of

Door |2019-04-25T11:15:31+01:00april 25th, 2019|News|0 Reacties

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 88

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 89

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Kortrijksesteenweg 775
9000 Gent
09 330 20 35

Sint-Jozefstraat 1 A
9041 oostakker
tel: 0471 40 21 33
info@zcglorieux.be