Visie2017-12-01T13:56:31+01:00

Vanuit een christelijk geïnspireerde geest willen we zorg op maat aanbieden aan ouderen. Samen met hen willen we streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in een huiselijke en geborgen sfeer, met respect voor ieders eigenheid. Wij wensen de zorg af te stemmen op actuele noden met oog voor de kwetsbare medemens. Wij staan open voor groei en vernieuwing en beogen kwaliteitsvolle zorg binnen een duidelijke en verantwoorde prijs.

Om dit te realiseren is  de zorg voor medewerkers essentieel. We verwachten van elkaar betrokkenheid en groei in deskundigheid.

Zin voor samenwerking en respect voor de christelijke identiteit zijn fundamenteel.

We zien familie en vrienden van de bewoners als partners in de zorgverlening.

Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar. Zij bieden een duidelijke meerwaarde.

Wij willen een open huis zijn dat als volwaardige schakel in de regio streeft naar integratie in de lokale gemeenschap.

In ons werken en samen leven streven we naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 88

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 89

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Kortrijksesteenweg 775
9000 Gent
09 330 20 35

Sint-Jozefstraat 1 A
9041 oostakker
tel: 0471 40 21 33
info@zcglorieux.be