Plan uw bezoek2020-09-07T08:30:44+01:00

Plan uw bezoek

Laatste update: 7 september 2020

Wij ontvingen nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, daaruit blijkt dat wij de bezoekregeling verder kunnen versoepelen.

Deze nieuwe afspraken gaan in op maandag 07/09/2020 en gelden zowel voor bewoners van assistentiewoningen als voor bewoner van het woonzorgcentrum.

Het komt erop neer dat de situatie terugkeert naar wat het was voor de coronacrisis maar conform de bepalingen van de Nationale Veiligheidsraad:

 • het bezoek wordt terug vrij qua uren;
 • er dient niet meer voorafgaand geregistreerd te worden;
 • de badges vervallen;
 • bezoek op de kamer/flat kunnen terug voluit binnen de regels van de Nationale Veiligheidsraad.

Door het grotere aantal te verwachten bezoeken stijgt het risico voor onze bewoners wel. Om dit risico zo beperkt mogelijk te houden heeft u als bezoekend familielid een grote verantwoordelijkheid, zowel ten aanzien van uw familielid als de medebewoners. Daarom vragen wij met aandrang om volgende veiligheidsvoorschriften op ieder moment strikt na te leven:

 • handhygiëne dient toegepast te worden bij het betreden van het gebouw en bij het verlaten van het gebouw.
 • de bezoeker draagt een chirurgisch mondneusmasker vanaf het betreden van het terrein tot het verlaten van het terrein, ook buiten dus.
 • bij elk bezoek vult de bezoeker het register aan het onthaal in in het kader van contact tracing, ook als het onthaal niet bemand is en verklaart dat men zich aan alle voorzorgmaatregelen houdt en zelf niet in een toestand is waardoor een bezoek aan het woon- en zorgcentrum beter niet doorgaat;
 • wanneer men gezeten is aan een tafel in het cafetaria hoeft de bezoeker en/of de bewoner geen mondneusmasker te dragen maar zodra de bezoeker en/of de bewoner opstaat van de tafel moet het mondmasker terug opgezet worden. U dient op dat moment zoveel mogelijk de afstand van 1,5 meter te respecteren !
 • de bewoner draagt een mondneusmasker tijdens het bezoek;
 • fysiek contact is mogelijk tussen bewoners en bezoekers die tot de bubbel van de bewoner behoren. Geen contact met andere bewoners, medewerkers/vrijwilligers, familieleden, enkel contact met uw eigen familielid of persoon waar u op bezoek komt, met uitzondering van de medewerker of vrijwilliger die het bezoek begeleidt. Er is geen bezoek toegelaten in de gemeenschappelijke leefzaal van de afdeling. Familieleden en bewoner (indien mogelijk) bepalen uit wie de bubbel van de bewoner bestaan en maken onder mekaar hierover de nodige afspraken. De bewoner dient ook meegerekend te worden in de bubbels van de bezoekende familieleden.

Bezoekers die zich niet houden aan deze afspraken worden hierop aangesproken. Bij weigering kan de bezoeker conform de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid de toegang tot het woonzorgcentrum ontzegd worden.

Vragen voor de hoofdverpleegkundige kan u vooraf of nadien stellen per mail of langs de telefoon.

U kan niet op bezoek komen in het woon- en zorgcentrum:

 • indien u terugkeerde uit een oranje of rood reisgebied de afgelopen 14 dagen; indien u de afgelopen 14 dagen temperatuursverhoging heeft of andere symptomen van corona vertoont;
 • indien uzelf positief getest heeft en de quarantaine-/genezingsperiode nog niet verstreken is.

Bij besmettingen bij bewoners en/of medewerkers of overschrijden van de drempel in de Gentse regio zullen wij mogelijks genoodzaakt zijn deze richtlijnen te herbekijken.

Wij danken u voor de opvolging van onze richtlijnen, uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groeten,

De directie

Plan uw bezoek

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 88

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Heerweg-Zuid 126
9052 Zwijnaarde
09 222 52 89

Jan Van Aelbroecklaan 64
9050 Gentbrugge
09 330 10 01

Kortrijksesteenweg 775
9000 Gent
09 330 20 35

Sint-Jozefstraat 1 A
9041 oostakker
tel: 0471 40 21 33
info@zcglorieux.be